Rappels de lots

 

Date Médicaments concernés Lots rappelés

13.07.2023

SirdaludMR 6mg, capsules

KAN86

KCL01

KEE61

KFC34

KMH15

KHY03

KJU65

 

Exp. 08.2023

Exp. 03.2024

Exp. 06.2024

Exp. 10.2024

Exp. 03.2025

Exp. 05.2025

Exp. 07.2025

 

 

  Rappels lots médicaments de la Pharmacie Interhospitalière de la Côte  
© 2023 Pharmacie Interhospitalière de la Côte Mentions Légales - Contact